Vítejte na webu MŠ ČEHOVICE   

Ahoj školko !!! Ahoj děti!!

Jednotřídní, mateřská škola je umístěna v jednopatrové budově, uprostřed vesnice, která má asi 530 obyvatel. Je vzdálená 7 kilometrů od Prostějova, na autobusové trase Prostějov, Kojetín, Kroměříž. Kapacita MŠ je 27 dětí, navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 7 let. Třída je heterogenní, z čehož vyplývá náročná výchovná a vzdělávací práce. Pro děti se však věkové rozpětí stává přínosem. Mladší děti jsou doslova staršími přitahovány, učí se od nich samostatnosti v sebeobslužných činnostech, pohybových aktivitách i hrách. Starší děti jsou osloveny potřebou pomáhat mladším, učí se trpělivosti a laskavosti k druhým.

Součástí školy je školní jídelna-výdejna. Strava pro děti je denně dovážena ze ŠJ při Základní škole v Bedihošti. Po rekonstrukci v roce 2011 je MŠ umístěna v prvním patře. V přízemí budovy je pouze šatna pro děti. V patře pak ředitelna, výdejna stravy - kuchyňka, sociální zařízení, úklidová místnost, prostorná herna propojená s lehárnou. Škola má víceletou tradici. Mnoho rodičů našich dětí tuto mateřskou školu navštěvovalo a dnes sem přivádějí již své děti. Vždy rozdávala pohodu a radost heterogenním skupinám dětí, otevírala se dokořán potřebám celých rodin, včetně sourozenců a prarodičů. Individuální péčí vedla cíleně děti ke vstupu do základní školy a seznamovala je se současným společenským životem. Tímto směrem pokračujeme i dále.

Klademe důraz na vytvoření rodinného prostředí. I když nemáme žádné specifické zaměření, chceme dosáhnout toho, aby děti vnímaly prostředí v MŠ jako neodmyslitelnou součást jejich života s vědomím, že zde mají spolehlivé kamarády a přátele. Osvědčené prostředky, metody a formy doplňujeme o nové přístupy ke vzdělání předškolních dětí realizací dalších nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti, tvořivosti a současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým. Podmínky a atmosféra vesnické mateřské školy s pěkným přírodním prostředím kolem, moderně vybavenou školní zahradou s atrakcemi, skýtá mnoho příležitostí k čerpání poznatků i k rozvíjení tvořivosti. Častým cílem vycházek a zdrojem k čerpání poznatků je krásná okolní příroda, potok, zdejší rybník s Naučnou stezkou a cyklostezkou. Ochrana přírody a ekologické cítění prolíná tedy všemi činnostmi, proto je ve většině případů směrujeme a přenášíme ven, na travnatý dvůr, zahradu s pískovištěm a do okolní přírody.

 Novinky

Divadelní představení 25.9.2019 Nosáčkova dobrodružství

18.09.2019 14:30
Odjezd : 9.00 hod Vstupné 50,- Kč a jízdné 40,- Kč - celkem vybíráme 90 Kč.

—————

Zápis z - 1. informativní schůzka pro rodiče - v úterý 17. září 2019 v 16.00 hodin

03.09.2019 14:01
SCHŮZKA S RODIČI 17.9.2019.docx (25667)

—————

Jídelníček

09.09.2018 20:45
Jídelníček 4 týden září.pdf (503662)

—————

Fotografie z veškerého dění v MŠ Čehovice

09.03.2010 21:36
  Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v...

—————

Webová prezentace MŠ Čehovice

20.02.2010 22:10
Spuštěna webová prezentace.  

—————


Kontakt

MŠ Čehovice

Čehovice 93, 798 21 BEDIHOŠŤ

582 368 556


Anketa

Máme zájem o placený kroužek v MŠ - taneční, angličtina.

Ano, o angličtinu.
15%
2

Ano, o taneční.
46%
6

Ano, o oba.
8%
1

Ne, nemáme zájem
31%
4

Celkový počet hlasů: 13