Vítejte na webu MŠ ČEHOVICE   

 

 
Jednotřídní, mateřská škola je umístěna v jednopatrové budově, uprostřed vesnice, která má asi 530 obyvatel. Je vzdálená 7 kilometrů od Prostějova, na autobusové trase Prostějov, Kojetín, Kroměříž. Kapacita MŠ je 27 dětí, navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 7 let. Třída je heterogenní, z čehož vyplývá náročná výchovná a vzdělávací práce. Pro děti se však věkové rozpětí stává přínosem. Mladší děti jsou doslova staršími přitahovány, učí se od nich samostatnosti v sebeobslužných činnostech, pohybových aktivitách i hrách. Starší děti jsou osloveny potřebou pomáhat mladším, učí se trpělivosti a laskavosti k druhým.

Součástí školy je školní jídelna-výdejna. Strava pro děti je denně dovážena ze ŠJ při Základní škole v Bedihošti. Po rekonstrukci v roce 2011 je MŠ umístěna v prvním patře. V přízemí budovy je pouze šatna pro děti. V patře pak ředitelna, výdejna stravy - kuchyňka, sociální zařízení, úklidová místnost, prostorná herna propojená s lehárnou. Škola má víceletou tradici. Mnoho rodičů našich dětí tuto mateřskou školu navštěvovalo a dnes sem přivádějí již své děti. Vždy rozdávala pohodu a radost heterogenním skupinám dětí, otevírala se dokořán potřebám celých rodin, včetně sourozenců a prarodičů. Individuální péčí vedla cíleně děti ke vstupu do základní školy a seznamovala je se současným společenským životem. Tímto směrem pokračujeme i dále.

Klademe důraz na vytvoření rodinného prostředí. I když nemáme žádné specifické zaměření, chceme dosáhnout toho, aby děti vnímaly prostředí v MŠ jako neodmyslitelnou součást jejich života s vědomím, že zde mají spolehlivé kamarády a přátele. Osvědčené prostředky, metody a formy doplňujeme o nové přístupy ke vzdělání předškolních dětí realizací dalších nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti, tvořivosti a současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým. Podmínky a atmosféra vesnické mateřské školy s pěkným přírodním prostředím kolem, moderně vybavenou školní zahradou s atrakcemi, skýtá mnoho příležitostí k čerpání poznatků i k rozvíjení tvořivosti. Častým cílem vycházek a zdrojem k čerpání poznatků je krásná okolní příroda, potok, zdejší rybník s Naučnou stezkou a cyklostezkou. Ochrana přírody a ekologické cítění prolíná tedy všemi činnostmi, proto je ve většině případů směrujeme a přenášíme ven, na travnatý dvůr, zahradu s pískovištěm a do okolní přírody.

 Novinky

Divadelní představení v MŠ- středa 26.6.2019

17.06.2019 09:17
Ve středu 26. června 2019 za námi přijede do mateřské školy loutkové divadelní představení - JARO S VEVERKOU ZRZEČKOU. Začátek v 9.00 hodin ! Přiveďte děti nejpozději do 8.30, ať pozdními příchody nenarušujete představení ostatním dětem.  Vybíráme :60 Kč

—————

Pátek 21. 6. - vycházka do přírody s rodiči a SPANÍ

17.06.2019 09:15
Bližší informace na plakátku v šatně a zde: Vycházka do přírody 21.6.2019.docx (82768)

—————

Informace k platbě za stravu na prázdniny

05.06.2019 11:20
Informace pro rodiče dětí, které budou chodit do MŠ ještě o prázdninách: platit se bude hotově, stravování je závazné, nelze již odhlašovat - platba nejpozději do pátku 21. 6. 2019 platby na prázdniny na plakátku v šatně a zde: Vážení rodiče.docx (14666)

—————

Informace pro rodiče nově přijatých dětí pro šk. rok 2019/2020

24.05.2019 08:48
V mateřské škole jsou pro Vás v měsíci červnu připraveny 3 "hrací" dny, vždy ve středu  - 12,19,26. června 2019 v době od 14.45 - 16.00 hodin. Po telefonické předchozí dohodě, v případě pěkného počasí, můžete v tyto dny dohodnout i pobyt na školní zahradě - v době od 10.30 - 11.30 hod. 

—————

Prázdninový provoz

03.05.2019 12:51
Mateřská škola Čehovice bude v provozu prvních 14 dnů/ 2 týdny v červenci - od 1.7.  do 12.7.2019, potom bude uzavřena. Provoz zahájíme 2. září 2019.

—————

Jídelníček

09.09.2018 20:45
Jídelníček 17 - 21.6.2019.pdf (405558)

—————

Logopedie v červnu - 25.6.

27.08.2018 21:31
Další návštěva logopedky v MŠ se uskuteční v květnu-25. června 2019 v dopoledních hodinách, dejte dětem prosím DENÍČKY.

—————

Fotografie z veškerého dění v MŠ Čehovice

09.03.2010 21:36
Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se...

—————

Webová prezentace MŠ Čehovice

20.02.2010 22:10
Spuštěna webová prezentace.  

—————