Vítejte na webu MŠ ČEHOVICE   

 

Celý bílý, celý ztuhlý,
nos má z mrkve, oči z uhlí.
Rozhlíží se do kraje, 
ví, že zjara roztaje!
 
Jednotřídní, mateřská škola je umístěna v jednopatrové budově, uprostřed vesnice, která má asi 530 obyvatel. Je vzdálená 7 kilometrů od Prostějova, na autobusové trase Prostějov, Kojetín, Kroměříž. Kapacita MŠ je 27 dětí, navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 7 let. Třída je heterogenní, z čehož vyplývá náročná výchovná a vzdělávací práce. Pro děti se však věkové rozpětí stává přínosem. Mladší děti jsou doslova staršími přitahovány, učí se od nich samostatnosti v sebeobslužných činnostech, pohybových aktivitách i hrách. Starší děti jsou osloveny potřebou pomáhat mladším, učí se trpělivosti a laskavosti k druhým.

Součástí školy je školní jídelna-výdejna. Strava pro děti je denně dovážena ze ŠJ při Základní škole v Bedihošti. Po rekonstrukci v roce 2011 je MŠ umístěna v prvním patře. V přízemí budovy je pouze šatna pro děti. V patře pak ředitelna, výdejna stravy - kuchyňka, sociální zařízení, úklidová místnost, prostorná herna propojená s lehárnou. Škola má víceletou tradici. Mnoho rodičů našich dětí tuto mateřskou školu navštěvovalo a dnes sem přivádějí již své děti. Vždy rozdávala pohodu a radost heterogenním skupinám dětí, otevírala se dokořán potřebám celých rodin, včetně sourozenců a prarodičů. Individuální péčí vedla cíleně děti ke vstupu do základní školy a seznamovala je se současným společenským životem. Tímto směrem pokračujeme i dále.

Klademe důraz na vytvoření rodinného prostředí. I když nemáme žádné specifické zaměření, chceme dosáhnout toho, aby děti vnímaly prostředí v MŠ jako neodmyslitelnou součást jejich života s vědomím, že zde mají spolehlivé kamarády a přátele. Osvědčené prostředky, metody a formy doplňujeme o nové přístupy ke vzdělání předškolních dětí realizací dalších nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti, tvořivosti a současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým. Podmínky a atmosféra vesnické mateřské školy s pěkným přírodním prostředím kolem, moderně vybavenou školní zahradou s atrakcemi, skýtá mnoho příležitostí k čerpání poznatků i k rozvíjení tvořivosti. Častým cílem vycházek a zdrojem k čerpání poznatků je krásná okolní příroda, potok, zdejší rybník s Naučnou stezkou a cyklostezkou. Ochrana přírody a ekologické cítění prolíná tedy všemi činnostmi, proto je ve většině případů směrujeme a přenášíme ven, na travnatý dvůr, zahradu s pískovištěm a do okolní přírody.

 Novinky

Vítání dětí

07.01.2019 20:58
V neděli 20. ledna 2019 se uskuteční v 11. 00 hodin slavnostní Vítání dětí do života. Budou zde vystupovat naši nejstarší předškoláci. 

—————

Preventivní vyšetření zraku dětí

07.01.2019 20:50
Vyšetření by se mělo v naší MŠ uskutečnit již ve čtvrtek 24. ledna 2019 v 9.30 hod.  Vážení rodiče, v naší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu "Koukají na nás správně?". Vyšetření je spolehlivé, rychlé a...

—————

Kroužek AJ

21.09.2018 10:43
Kroužek Angličtiny pro nahlášené děti bude probíhat vždy ve čtvrtek v době od 13.10 - 13.45 hod.   

—————

Jídelníček

09.09.2018 20:45
Jídelníček 21 -25-.1.2019.pdf (472613)

—————

Logopedie v únoru

27.08.2018 21:31
Další návštěva logopedky v MŠ se uskuteční až v novém roce 2019 a to,  v úterý 5. února 2019 v dopoledních hodinách, dejte dětem prosím DENÍČKY.

—————

Fotografie z veškerého dění v MŠ Čehovice

09.03.2010 21:36
www.mscehovice.rajce.net, z důvodu ochrany Vašich dětí  je uzamčená, heslo získáte v MŠ od učitelek.

—————

Webová prezentace MŠ Čehovice

20.02.2010 22:10
Spuštěna webová prezentace.  

—————


Počasí Čehovice - Slunečno.cz SEO