Vítejte na webu MŠ ČEHOVICE   

Jednotřídní, mateřská škola je umístěna v jednopatrové budově, uprostřed vesnice, která má asi 530 obyvatel. Je vzdálená 7 kilometrů od Prostějova, na autobusové trase Prostějov, Kojetín, Kroměříž. Kapacita MŠ je 27 dětí, navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 7 let. Třída je heterogenní, z čehož vyplývá náročná výchovná a vzdělávací práce. Pro děti se však věkové rozpětí stává přínosem. Mladší děti jsou doslova staršími přitahovány, učí se od nich samostatnosti v sebeobslužných činnostech, pohybových aktivitách i hrách. Starší děti jsou osloveny potřebou pomáhat mladším, učí se trpělivosti a laskavosti k druhým.

Součástí školy je školní jídelna-výdejna. Strava pro děti je denně dovážena ze ŠJ při Základní škole v Bedihošti. Po rekonstrukci v roce 2011 je MŠ umístěna v prvním patře. V přízemí budovy je pouze šatna pro děti. V patře pak ředitelna, výdejna stravy - kuchyňka, sociální zařízení, úklidová místnost, prostorná herna propojená s lehárnou. Škola má víceletou tradici. Mnoho rodičů našich dětí tuto mateřskou školu navštěvovalo a dnes sem přivádějí již své děti. Vždy rozdávala pohodu a radost heterogenním skupinám dětí, otevírala se dokořán potřebám celých rodin, včetně sourozenců a prarodičů. Individuální péčí vedla cíleně děti ke vstupu do základní školy a seznamovala je se současným společenským životem. Tímto směrem pokračujeme i dále.

Klademe důraz na vytvoření rodinného prostředí. I když nemáme žádné specifické zaměření, chceme dosáhnout toho, aby děti vnímaly prostředí v MŠ jako neodmyslitelnou součást jejich života s vědomím, že zde mají spolehlivé kamarády a přátele. Osvědčené prostředky, metody a formy doplňujeme o nové přístupy ke vzdělání předškolních dětí realizací dalších nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti, tvořivosti a současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým. Podmínky a atmosféra vesnické mateřské školy s pěkným přírodním prostředím kolem, moderně vybavenou školní zahradou s atrakcemi, skýtá mnoho příležitostí k čerpání poznatků i k rozvíjení tvořivosti. Častým cílem vycházek a zdrojem k čerpání poznatků je krásná okolní příroda, potok, zdejší rybník s Naučnou stezkou a cyklostezkou. Ochrana přírody a ekologické cítění prolíná tedy všemi činnostmi, proto je ve většině případů směrujeme a přenášíme ven, na travnatý dvůr, zahradu s pískovištěm a do okolní přírody.

 Novinky

ŠKOLNÍ VÝLET - pátek 31. května 2019

21.05.2019 11:03
ŠKOLNÍ VÝLET - pátek 31. května 2019, pojedeme na zámek Plumlov.  Bližší informace budou na letáčku, dostane každé dítě. 

—————

Zápis ze schůzky s rodiči 15.5.2019

17.05.2019 13:51
Schůzka s rodiči - 15.5.2019.docx (21205)

—————

Ve středu 22. 5. - hudební program

16.05.2019 14:38
Ve středu 22. května v dopoledních hodinách za námi přijede hudebník s kytarou a hudebním programem pro děti. Děti se seznámí s hudebními nástroji a písničkami. Začátek v 9.30 hodin. Cena na dítě 50,- Kč. 

—————

Prázdninový provoz

03.05.2019 12:51
Mateřská škola Čehovice bude v provozu prvních 14 dnů/ 2 týdny v červenci - od 1.7.  do 12.7.2019, potom bude uzavřena. Provoz zahájíme 2. září 2019. Prázdninovou docházku svého dítěte zapište do seznamu v šatně do konce května.

—————

Výukový program ŽABKY - 29.5.2019

01.05.2019 21:02
Program bude v dopoledních činnostech v 9.00 hodin, přímo v MŠ. Lektorka z Děti na větvi, cena na dítě 50,- Kč. 

—————

Škola nanečisto

25.04.2019 09:26
Škola na zkoušku.pdf (250272)

—————

Kroužek AJ

21.09.2018 10:43
Kroužek Angličtiny pro nahlášené děti bude probíhat vždy v úterý v době od 13.00 - 13.30 hod.       

—————

Jídelníček

09.09.2018 20:45
Jídelníček 20-24.5.2019.pdf (437,7 kB)

—————

Logopedie v květnu - 28.5.

27.08.2018 21:31
Další návštěva logopedky v MŠ se uskuteční v květnu- v úterý 28. května 2019 v dopoledních hodinách, dejte dětem prosím DENÍČKY.

—————

Fotografie z veškerého dění v MŠ Čehovice

09.03.2010 21:36
Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se...

—————


Kontakt

MŠ Čehovice

Čehovice 93, 798 21 BEDIHOŠŤ

582 368 556