Akce, které proběhly...

Divadelní představení Terezka a kouzelné autíčko

16.01.2019 13:11
Malé Terezce se stane hrozná věc! Ztratí se na školkovém výletě. A co hůř, spolu se svojí největší nekamarádkou Emou. Ale co teď? Jak se dostanou včas do školky, když už je autobus pryč? Včas potkají první pomoc v podobě" popelářky", která jim daruje autíčko. nejprve děvčata nevědí co sním, ale záhy poznají, že je kouzelné. Objeví, že se kouzelné žluté autíčko, umí zvětšovat. A tak holky sednou za duhový volant a vyrazí na cestu, během které zažijí nejedno veselé dobrodružství. Potkají krávu, potkají opraváře a nakonec i zloděje.  Příběh humorně vede děti k tomu, že by měly být v každé situaci kamarádi, pomáhat si, nehádat se. Ono totiž autíčko poslouchalo také jen toho, kdo se k němu hezky choval, nebo se dovedl omluvit.  Na závěr byly z děvčat kamarádky, věděly, že každá je trošku jiná( Terezka má ráda zvířata, ničeho se nebojí, každé si ráda pohladí a s hygienou si nedělá moc velký problém), naopak Ema, ta se bojí bacilů i zvířátek, je ze všeho ustrašená a nejistá,...

—————

Návštěva kostela sv. Prokopa

07.01.2019 20:56
V pátek 4.1.2019 se byly děti podívat na Betlém v místním kostele. Jako každý rok si prohlédly děti nejen krásný Betlém, pověděly si o něm, hledaly a pojmenovaly všechny zvířátka, která v něm byla, ale také si prošly kostel a podivovaly se nad jeho rozlehlostí, výškou a krásnými malbami na stropě, stěnách a obrazech. Věděly, co jsou varhany. Paní Šupinová jimukázala i křtitelnici.  Pro čerrnouška měly děti připravené penízky, které mu po jednom házely a těšily se, jak jim pokývnutím hlavy poděkoval.

—————

Kouzlení s papírem

03.01.2019 21:49
Hned ve čtvrtek 3. ledna k nám přijely s výukovým programem Kouzlení s papírem členky ekologického centra IRIS z Prostějova. Nejprve se děti seznámily s druhy kontejnerů na tříděný odpad. Chvilku si povídaly o tom, jak se chovat venku, v přírodě. Co se dělá s odpadky doma, ve škole, v lese, na výletě.  Když si na tohle téma děti s lektorkami popovídaly, zkusily si třídění odpadů ve reálu. Najednou se ve třídě objevila kupa "odpadků". Děti je postupně odnášely do kontejnerů, kam patří. Nakonec se zastavily u kontejneru na papírový odpad. Z čeho se vyrábí papír? Děti věděly, že ze dřeva. Na výrobu papíru ze dřeva si nejprve pantomimicky zahrály. A to, od začátku. Nejprve děti byly stromy v lese, pak se kácely stromy v lese, řezaly na polena, ořezávaly se kůra, drtilo se na hmotu, která se pak vařila, hmota se nalévala na válec sušila a.... vzbikl papír.  Papír se ale také recykluje, ze starého papíru, který třídíme do sběru se vyrábí nový na další použití. A to si děti...

—————

Školkový adventní kalendář

27.12.2018 22:49
Připravili jsme si školkový adventní kalendář. Děti postupně s p. učitelkami plnily jednotlivé úkoly, ale další byly i pro rodiče na doma. Každý den jsme také "odměňovali" děti z našeho hračkového adventního kalendáře, 24 dětí - 24 odměn do štědrého dne. 

—————

Oprava střechy na kůlně

26.12.2018 22:52
Oprava střechy nad kůlnou ve dvorku byla již nutná, do objektu zatékalo. V kůlně je uložen sezonní zahradní nábytek a další vybavení, které vlhkem velmi trpělo. Firma pana Hrabala provedla opravu, využila lehčí kovovou krytinu. Opravu uhradil zřizovatel. Děkujeme 

—————

Vánoční koleda po vesnici

23.12.2018 18:37
Děti se vypravily s učitelkami na koledu po vesnici. Navštívily obchod COOP, pana starostu a paní hospodářku na obecním úřadě, ale zavítaly i k bývalým pracovnicím mateřské školy. Zazpívaly vánoční koledu, předaly přáníčko a malý dárek, vlastnoručně dětmi vyrobený.  Přání předaly i paní logopedce, lektorce angličtiny a všem návštěvám, které v období předvánočním naši MŠ navštívily.    Hezké Vánoce. 

—————

Vánoční besídka 19.12.2018

23.12.2018 18:37
Pro rodiče si děti s učitelkami připravily vánoční besídku. Na vystoupení použily písně, říkadla, tanečky se zimní, mikulášskou, čertovskou a vánoční tematikou. Tradicí se již stalo dětské divadelní představení. Tentokrát děti zahrály pohádku s písničkami O Koblížkovi. Děvčata se ještě pochlubila milým tanečkem s třepetalkami na píseň Dády  - Bílý slon a rozdovádění kluci předvedli vystoupení jako "Sněhuláci" při písni Míši. Na závěr vždy vytváříme Živý Betlém a zazpíváme si společně koledy.  Rodiče, příbuzní a sourozenci našich dětí, kteří se přišli na besídku podívat nešetřili chválou, dětem se opět vystoupení povedlo a všichni ocenili práci učitelek.  Za odměnu se objevily pod stromečkem i dárečky, kterých si užily děti hned druhý den, ale budou na děti čekat po návratu z vánočních prázdnin. Možná jich i přibyde.  Rodičům předaly děti vlastnoručně vyrobené přáníčko a skleněný svícínek. Pro děti paní učitelka Magda připravila veselé zákusky v podobě vánočních...

—————

Naše tělo a zdraví

14.12.2018 21:22
V tomto projektu si děti s blížícím se zimním obdobím a změnou počasí, které je často příčinou onemocnění dětí, povídaly ve školce děti s učitelkami o ochraně svého zdraví. nejprve si popsaly lidské tělo, jeho části, správně je pojmenovaly. Potom se pokoušely přijít na to, jaké nemoci nám hrozí, kterému orgánu či končetině se může něco stát. Pověděli si základy první pomoci při úraze a také jak si své zdraví mají chránit. Vyrobily si papírovou lékárničku, kterou "naplnili" potřebnými pomůckami.  Vyzkoušely si, jak opravdové zranění ošetřit. Simulované úrazy předvedla téměř dokonale paní učitelka Magda, která si pomocí barviček přichystala pro děti i otevřená zranění.

—————

Vánoční stromeček - ve třídě i před MŠ

12.12.2018 23:01
Ve třídě si děti s pomocí učitelek a paní asistentky ozdobily stromeček v červenozlatém provedení, s paní ředitelkou vyrobily adventní věnec, s paní učitelkou Magdou vyzdobily i okna, odkud se na nás smějí alespoň papíroví sněhuláci, když sníh není. Před školkou jim paní ředitelka s paní Říhovou postavily sněhuláky dva- sice opět jen z textilu, ale hlídají.  Od jednoho místního občana jsme dostalu skřítka Santu s lucerničkou, který k radosti dětí svítí u vchodu do mateřské školy. No a pak už jen venkovní stromeček, na ten děti vyrobily ozdoby s pomocí laminovačky, aby odolaly povětrnostním vlivům, trošku zpočátku poletovaly, ale když jsme je řádně upevnili, tak již drží. Budovu školky nám pomohli světýlky ozdobit pracovníci obce pan Miloš a Honza. Tak už se těšíme na Vánoce. 

—————

Divadelní představení O princezně, Luciášovi a makových buchtách

12.12.2018 22:03
Ve středu 12. prosince jsme navštívili další divadelní představení v Němčicích nad Hanou. Již podle názvu bylo zřejmé, že v pohádce se jistě objeví čert. Mnohé děti  jej vidět znova, po jeho návštěvě v MŠ z minulého týdne, nechtěly. Vysvětlily jsme jim, že jde o pohádku, kterou přece hrají herci, stejně jako my ve školce, když si sami hrajeme nějakou pohádku.  Z našich řad seb tak po hřmotu pekelném na jevišti pláč neozval. V klidu si děti mohly prožít příběh o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku v pekle, který měl přivést do pekla princeznu Albertinu, přestože byla hodná a žádné hříchy neměla. Princezně se sice chtěla vdávat, ale hlásili se jí nápadníci, kteří se jí nelíbili a které odmítala, žádného za muže nechtěla. Měla pro ně přichystané 3 hádanky, které nikdo z nich neuhádnul až čertík Luciáš. Oba v sobě našli zalíbení. Zvítězit mělo buď peklo nebo láska. V pekle, kam ji Luciáš přece jen odvedl se princezně Albertině nelíbilo a tak utekla zpět do...

—————