Kroužek angličtiny

18.11.2018 10:58

Děti se s angličtinou seznamují prostřednictvím her, písniček a pohybu. Děti sedí buď u stolečků nebo na zemi v kroužku a společně se baví a hrají si. Zároveň se tím nepřímo také učí. Metodika výuky vychází z přirozeného způsobu, jakým si děti osvojují mateřský jazyk. Během roku se děti naučí až  100–150 základních anglických slovíček, které budou umět používat. .

Kroužek angličtiny organizujeme v místě naší školky. Lektor k dětem dojíždí jednou jednou týdně. Lekce trvá 35 minut. Po delší dobu děti nedovedou udržet plnou pozornost. Školní rok se dělí na 2 pololetí, která trvají od října do konce ledna a od února do konce května. Čas a den je čtvrtek v odpoledních hodinách od 13.10 – 13.45 hodin. Výuka probíhá v prostorách knihovny, aby děti nebyly rušeny. 

Zpočátku roku provázely kroužek malé organizační problémy, střídaly se lektorky, paní Jirůšková odešla, ale v současné době by se již situace měla ustálit a bude dojíždět stálá lektorka, na kterou si děti jistě brzy zvyknou. 

Hodně záleží i na Vás rodičích, jak své děti k výuce motivujete, zda se jich ptáte, co se učili. Můžete využít pracovního listu, který si z výuky děti odnášejí. Učebnici jsme nezakupovali, průběžně dětem potřebné pracovní listy kopírujeme.

 

—————

Zpět


Kontakt

MŠ Čehovice

Čehovice 93, 798 21 BEDIHOŠŤ

582 368 556