Návštěva kostela sv. Prokopa

07.01.2019 20:56

V pátek 4.1.2019 se byly děti podívat na Betlém v místním kostele. Jako každý rok si prohlédly děti nejen krásný Betlém, pověděly si o něm, hledaly a pojmenovaly všechny zvířátka, která v něm byla, ale také si prošly kostel a podivovaly se nad jeho rozlehlostí, výškou a krásnými malbami na stropě, stěnách a obrazech. Věděly, co jsou varhany. Paní Šupinová jimukázala i křtitelnici. 

Pro černouška měly děti připravené penízky, které mu po jednom házely a těšily se, jak jim pokývnutím hlavy poděkoval.

—————

Zpět


Kontakt

MŠ Čehovice

Čehovice 93, 798 21 BEDIHOŠŤ

582 368 556