Předčtenářská gramotnost

18.11.2018 13:29

Předčtenářská gramotnost je období, než se dítě naučí číst a psát. Předškolní období je nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se kromě jiných dovedností, utváří vztah ke čtení a vzdělávání. Dovednost čtení je velmi důležitá činnost pro budoucí učení, rozvíjí řeč, představivost i prosociální dovednosti. I v naší mateřské škole učitelky děti podporují v dovednostech vedoucích k nácviku čtení, věnují velkou pozornost práci s knihou, denně čteme před odpočinkem, rozvíjejí grafomotoriku, sluchovou a zrakovou diferenciaci, fantazii, myšlení, řeč, komunikační dovednosti, procvičují paměť, pozornost, porozumění textu, apod.

V průběhu školního roku navštěvují děti divadelní představení, místní knihovnu či dramatizují pohádky. Mateřská škola je spolu s rodinou, která nese nezastupitelnou úlohu, ideálním prostorem k rozvíjení předčtenářské gramotnosti  Proto, milí rodiče, čtěme dětem pohádky!

Do naší MŠ docházela po 10 dopolední, studentka Adéla, která se ve své bakalářské práci na vysoké škole na tuto problematiku zaměřila. Pracovala s předškolními dětmi, s nimiž zpracovala několik tématických pohádek a prostřednictvím didaktickcých i pohybových her, grafomotorických cvičení rozvíjela jejich řeč, paměť, sluch, pozornost při práci s textem, vztah ke knize. Na závěr celého souboru pak připravila zábavnou hru v terénu, kde si děti všechny poznatky z minulých setkání zopakovaly.  Vyvrcholením bylo hledání pokladu, ve kterém byly za odměnu nejen sladkosti, ale i pohádkové figurky a placky pro "začínající" čtenáře.

—————

Zpět


Kontakt

MŠ Čehovice

Čehovice 93, 798 21 BEDIHOŠŤ

582 368 556