Jídelníček

Od 8. prosince 2014 - jsou na jídelníčku dětí uváděny alergeny, bližší informace jsou vyvěšeny u jídelničku na nástěnce v šatně, můžete si je podrobně prostudovat.

V případě náhlého onemocnění Vašeho dítěte máte možnost odebrat první den jeho nemoci stravu.

Budeme Vám ji vydávat pouze do vašich vlastních nádob ( jídlonosiče, plastové misky, NE - sklenice), které si přinesete, my Vám ji do nich vložíme, a to nejpozději do 12. 15 hodin toho dne. Nesmíme ji uchovávat v jiných nádobách.

Děkujeme za pochopení