Stravné

Je nutné je platit stravné bezhotovostně - vždy nejpozději do 10. v kalendářním měsíci. Děkujeme za pochopení. 

1.  platba převodem z účtu na bankovní účet školy Č.ú: 154 506 696/ 0300, u plateb vždy uveďte do zprávy pro příjemce příjmení a školu - zkratka pro MŠ Čehovice: příklad: NOVÁK MŠČ + variabilní symbol - č. Vašeho dítěte z přihlášky. 

- částka k úhradě bude vždy předem zveřejněna na seznamu v šatně i na webu školy 

2.  inkasem - rodiče zadají ve své bance povolení k inkasu pro účet školní jídelny v Bedihošti, stanoví si limit - cca 800 Kč. Stržení platby zajistí vedoucí šikolní jídelny p. Frantisová

Č.ú: 154 506 696/ 0300, u plateb vždy uveďte do zprávy pro příjemce příjmení a školu - zkratka pro MŠ Čehovice: příklad: NOVÁK MŠČ + variabilní symbol - č. Vašeho dítěte z přihlášky.  

3. platba hotově, opravdu jen výjimečné případy!/ nemají účet, inkaso/ - v kanceláři školy

 

Logopedie 

Logopedická prevence po dohodě s rodiči bude provedena kontrola/depistáž/ vyšetření výslovnosti nových dětí a na základě výsledku bude případně zahájena logopedická náprava, rodiče přinesou doporučení od dětského lékaře/pediatra. Prosíme dejte dětem malé  deníčky - kam bude logopedka zaznamenávat procvičování výslovnosti.

Kroužky 

1. Kroužek s výukou anglického jazyka - Jazyková škola  

 

Školka bez radonu

ŠKOLKA BEZ RADONU - tak tuto samolepku jste mohli vidět na vstupních dveřích naší MŠ. Z radonového měření vyplynulo, že je naše mateřská škola bezpečná, bez výskytu radonu. 

Kdo z rodičů by měl zájem o toto měření, poskytuje se zdarma. Informace na letáčku v šatně.

Měření se doporučuje zejména všude tam, kde došlo k rekonstrukci spojené se zateplením a výměnou oken, případně se taková rekonstrukce plánuje. Pro dotazy a objednávky měření radonu nás kontaktujte na emailu radon@suro.cz  Radonový program - Akční plán je projekt schválený usnesením vlády č. 594 ze dne 4. května 2009 a je v gesci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 
Díky složení zemské kůry se u nás najde řada míst, kde je v podloží přítomná vysoká koncentrace radonu, takže se zvyšuje pravděpodobnost postavení objektu s vysokou koncentrací radonu v místnostech. Mapy s dosud zjištěnými výsledky měření můžete najít např. www.radonovyprogram.cz 
Objekty s vysokou objemovou aktivitou však byly nalezeny na všech typech horninového podloží. Stačí, aby objekt nebyl dostatečně izolován od podloží (starší objekty) nebo byl nedostatečně větrán (nové nebo rekonstruované objekty s plastovými okny), a koncentrace radonu v místnostech se násobně zvyšuje. Rizikovým faktorem je také podlahové topení a některé nové technologie zateplení. Proto je měření nabízeno všem občanům a zařízením s pobytem dětí. Rádi bychom, aby lidé ve všech lokalitách měli základní informace o tomto rizikovém faktoru a možnostech ochrany.

Organizace šk.r. 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 - v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.  - MŠ dopoledníprovoz/ snížený počet dětí
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.  - MŠ bude uzavřena 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 
Termín 4. 2. - 10. 2. 2019 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov / Mš bude otevřena po dohodě s rodiči a zřizovatelem
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.  - MŠ bude uzavřena
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. 
 
 

 

Logopedie

POUZE PRO KLIENTY SOUKROMÉ LOGOPEDICKÉ AMBULANCE MGR. JANY FIALOVÉ, Plumlovská 45, PV.

Na základě depistáže, vyšetření výslovnosti dětí zahájí ve spolupráci s rodiči a mateřskou školou pravidelnou nápravu vad výslovnosti dětí. Předpokládá se spolupráce s rodiči, procvičování doma. Materiály k procvičování je možné stáhnout na webové adrese: www.logopedonline.cz  popř. na vyžádání. Termíny upřesníte po telefonické domluvě – 777 937126.

  • 2 X ROČNĚ ZAJIŠŤUJE NAŠE AMBULANCE DEPISTÁŽ – NUTNÝ PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ
  • KONKRÉTNÍ TERMÍNY  VŽDY VYVĚŠENÉ NA NÁSTĚNCE nebo viz Rozpis
  • BLIŽŠÍ INFORMACE U UČITELEK ČI U VAŠÍ LOGOPEDKY

 

Sběr PET víček

Vážení rodiče, 

naše mateřská škola byla zapojená do sběru PET víček z lahví. Nyní byl odběr zrušen.  

 

Sběr papíru

Děkujeme rodičům i občanům, 

kteří se stále zapojují do sběru starého papíru. Finanční částky získané tímto sběrem použijeme na hračky, výtvarný materiál pro děti.Ve sběru dále pokračujeme.