Platby stravného

 

Výše stravného        

Z důvodu nárůstu cen ovoce a zeleniny dochází v MŠ od 1. 3. 2017 ke zvýšení ceny svačinek.

Není vyloučeno, že v dalším období budeme nuceni přistoupit ke zvýšení cen obědů.

 

 

Strávníci  3 – 6  let

MŠ přesnídávka      7  +1                                8,

oběd           15,50 +1,50                                17,-                        32,-

svačina             6  + 1                                      7,-     

 

Strávníci  7 – 10 let

MŠ přesnídávka       8 + 1                             9,-

oběd               19 + 1                                   20,-                        36,-

svačina              6 + 1                                     7,-  

 

 

Platby provádějte bezhotovostně, převodem z účtu či inkasem. Způsoby platby uvedeny v NOVINKY - aktuálních informacích pro rodiče.

Č.ú: 154 506 696/ 0300,  

u plateb je vždy před jménem dítěte evidenční číslo, uveďte jej do zprávy pro příjemce 
/ např. 200/ a příjmení / např. NOVÁK/  a MŠČ/ zkratka MŠ Čehovice
 
200 NOVÁK MŠČ
Platí se měsíčně předem, v předem stanoveném termínu do 10. v měsíci. 
Platby se hradí bezhotovostně na účet školy - ŠJ.
 
Přihlašování a odhlašování obědů
V případě nemoci, lze odebrat stravu do jídlonosiče pouze první den, nelze odebírat stravu po celou dobu nemoci.