O nás

 

Název školy: Mateřská škola Čehovice, okres Prostějov, příspěvková organizace

Adresa školy: Čehovice 93, 798 21 Bedihošť

Telefon: 582 368 556   

E- mail:  mscehovice@seznam.cz       

www: mscehovice.webnode.cz                

Druh a typ školy: Mateřská škola jednotřídní s celodenním provozem IZO 107 609 894

Součást školy :  Školní jídelna - výdejna

Právní forma: příspěvková organizace

Datum zřízení právní subjektivity:  1. 1. 2003

Počet pedagogických pracovníků: 3

Počet provozních zaměstnanců: 1

Celková kapacita školy: 27 dětí/ naplněnost třídy 24 dětí               

Zřizovatel školy: Obec Čehovice